Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Giriş
  • İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”), Huzur Mah. Umar Sok.No:1 Kat:2 4.Levent Maslak/İstanbul adresinde ikamet eden Fratelli Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından geliştirilen www.evdekibakicim.com’un (“Site”) kullanımın koşullarını düzenlemektedir. Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İşbu Sözleşme’nin diğer tarafı olan üyeler (“Üye”), işbu Sözleşme’nin kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’ye uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
  • İşbu Sözleşme’nin konusu Üyeler’in Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Site’nin amacı medikal olmayan bakım hizmetleri almak isteyen Üyeler ile alanlarında profesyonel eğitim almış ve her biri kendi dalında uzman olan bakıcılarla (“Bakıcı”) buluşabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Şirket, Site’de profilleri yer alan Bakıcıların işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü özel istihdam bürosu olan bir kuruluştur. Şirket ile Bakıcılar arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v) ortak girişim veya (vi) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.
 3. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri
  1. Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Üye’nin Facebook hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Üye statüsü başlamaktadır. Üye, üye statüsünün başlamasıyla birlikte Site’den e-posta ve SMS almayı kabul eder. Ayrıca Üye, Site’ye Facebook hesabı üzerinden girmesi halinde Şirket’e işbu Sözleşme’ye konu hizmetler çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Üyelik işlemi, Üye’nin bildirdiği e-posta adresine ve/veya paylaşmış olması halinde cep telefonuna gönderilecek doğrulama linkinin tıklanmasıyla yahut Şirket tarafından bildirilen diğer bir doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Üye statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.
  2. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.
  3. Üye, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
  4. Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Üye’nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye’nin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.
  5. Üye, Site aracılığı ile tanıştığı bir Bakıcı ile Şirket’in bilgisi dahilinde olmaksızın, Şirket’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Bakıcı ile iletişime geçmeyecektir. Geçmesi halinde alacağı hizmet bedelinin on katına denk gelen bedel, Şirket’in ilk talebinde nakden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  6. Şirket, zaman zaman Site üzerinden Üyeler’e yönelik çeşitli kampanya ve benzeri uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar dahilinde Site üzerinden sunulacak hizmetlerin ücretlerinde indirim yapılması, hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazandırmalar yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar Site üzerinden yayımlanacaktır. Üye, bu tip uygulamalar ve bunlardan faydalandırmanın Şirket’in münhasır takdirinde olduğunu ve bu tip uygulamaların yapılmasının Şirket adına bir taahhüt anlamına gelmediğini, Şirket’in her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder.
  7. Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
  8. Üye, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, Site dahilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve Site’de paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından Site’de paylaşılan ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
  9. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Site’ye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  10. Şirket, Site’de yer alan bakıcı profili ve Site arayüzü ile ilgili olarak Üyeler’in sadece ilgili bakıcı profili içeriklerini öğrenme amacıyla bakıcı profillerini görüntülemesine ve Site arayüzünü kullanmasına izin vermektedir. Üye tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak bakıcı profillerine ulaşılmaya çalışılması, bakıcı profillerinin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Site’deki bakıcı profillerine link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Site veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Site veritabanının işbu maddede izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  11. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket, Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Üye’ye rücu edilecektir.
  12. Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
  13. Üye tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e Site ve sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak ve Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
 4. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri
  1. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.
  2. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
  3. Üye tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin Site üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.
  4. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.
 5. Bakım Hizmeti Alınmasına İlişkin Koşullar
  1. Üye, ilgili formlarda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, Site üzerinden ya da 0212 951 01 02 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak hizmet talebinde bulunabilir. Hizmet talebi ancak Bakıcının, sizin belirlediğiniz gün ve tarih için randevu talebinize onay vermesi durumunda tarafınıza iletilecek olan onayın ardından kabul edilmiş sayılacaktır.
   • Bakım talebi, ancak 0212 951 02 01 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak iptal edilebilmektedir. İptal ve iade koşulları, randevunun, randevu saatinden ne kadar süre önce iptal edildiğine göre farklılık göstermektedir.
   • (i) Randevu, randevu saatinden en az 24 saat önce iptal edilmesi halinde %100 oranında geri ödeme alınabilmektedir.
   • (ii) Randevu, randevu saatinden önceki 24 saat içinde iptal edilmesi halinde ise, bakım hizmeti alınmasa bile, geri ödeme yapılamayacaktır.
   • Bir haftadan uzun süreli bakımlarda, iade edilemeyecek bakım ücreti miktarının üst sınırı bir haftalık bakım ücreti miktarı kadardır. Örnek olarak, bir aylık bir bakım hizmeti, randevu saatinden 12 saat önce iptal edilmek istenmesi halinde sadece bir haftalık bakım hizmetine denk gelecek tutar iade edilmeyecektir.
   • Ayrıca, randevu iptali, her randevu için ayrı ayrı işletilmektedir. Başka bir deyişle, 10 Temmuz’dan sonra 10 Eylül tarihinde de farklı bir randevunuz bulunmaktaysa, bu randevunun iptalini de ayrıca yapmanız gerekecektir.Anlaşmış olduğunuz Bakıcının planlanan hizmeti veremeyecek olması ve söz konusu hususu makul bir süre önce Şirket’e bildirmesi halinde, Şirket planlanan hizmeti ifa etmesi için Site üzerinden başka bir Bakıcıyı görevlendirecektir.
  2. Şirket, Bakıcı değişikliği işlemini uygun bir sürede yapabileceğini garanti etmez ve planlanan hizmetin verilememesi halinde Üye’de herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Üye, planlanan bakım hizmetini ifa etmek için talep ettiği Bakıcının uygun olmaması halinde, söz konusu hizmeti ikame bir Bakıcı tarafından verilebileceğini kabul etmektedir.
  3. İzin ücreti, ulaşım ücreti, bakım hizmeti verilmesi süresince kullanılacak malzemelere ilişkin ücretler Site’de belirtilen hizmet bedeline dahil değildir. Söz konusu ücretlerin verilip verilmeyeceği hususu Üye ile ilgili Bakıcı arasında değerlendirilecek olup, Üyelerin söz konusu hususlarla ilgili Şirket’ten bir talepleri olmayacaktır.
 6. Hizmet Bedeli ve Ödenmesi
  1. Üye’nin, Site üzerinden alacağı hizmete ilişkin ödeme, Şirket’in iş birliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.
  2. Ödeme Kuruluşu, Üye’nin hizmet talebini onaylamadan önce ödeme yapacağı kredi kartının, limit yeterliliğini sorgulama ve ilgili bedele blokaj koyma hakkına sahiptir.
  3. Üye tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgisine Site’ye üye olma sırasında ilgili formda yer verecek, bu bilgiler işbu Sözleşme’nin 6.7. maddesinde belirtilen şekilde saklanacak ve ilgili hizmet bedelinin tahsilatı belirlenmiş hizmetin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.
  4. Ödeme Kuruluşu ile Üye ve Bakıcı arasındaki ilişki Şirket’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili Ödeme Kuruluşuna aittir. Ödeme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.
  5. Hizmet verilmesinin ardından Üye’nin kredi kartına yansıtılmış ücretin iadesi olmayacaktır. Şirket, sadece kendi inisiyatifinde olmak üzere, özel bir promosyon olması veya kendi hatasını düzeltme amacıyla ücret iade yapma hakkını saklı tutmaktadır.
  6. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Bakıcı tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Şirket’ten talep edilemeyecek olup Şirket yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli için Üyelere fatura kesmekle yükümlüdür.
  7. İşbu maddede belirtilen şekilde Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle Şirket nezdinde saklanmamaktadır. Üyeler’in Site üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket’in bu hususta hizmet aldığı, Ödeme Kuruluşu tarafından saklanacak olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi Ödeme Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  8. İzin ücreti ve ulaşım ücreti gibi ücretler Site’de belirtilen hizmet bedeline dahil değildir. Söz konusu ücretlerin verilip verilmeyeceği hususu Üye ile ilgili Bakıcı arasında değerlendirilecek olup, tarafların söz konusu hususlarla ilgili Şirket’ten bir talepleri olmayacaktır.
 7. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. Şirket, Bakıcı ve Üye arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Bakıcı’nın sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Üye’ye, bakım hizmeti verdiği kişiye veya üçünü kişilere vereceği zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  2. Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
  3. Üye, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  4. Üye’nin Site’yi kullanması, bakıcı talebinde bulunmayı, bakım hizmeti almasını ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Üye üzerinde olacaktır. Üye’nin, almayı planladığı bakım hizmetlerine ilişkin Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.
  5. Üye, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  6. Üye, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
 8. Mücbir Sebepler
  • Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin bir aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
 9. Yürürlük
  • İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.
 10. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi
  1. Şirket; işbu Sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üye statüsüne son verebilir, Üye’nin üyelik statüsünü askıya alabilir.
  2. Üye, üyelik statüsünün işbu maddede belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Site’de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.
 11. Uyuşmazlıkların Çözümü
  • Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.