Genel
12 Eylül 2018

Yabancı Dil Öğrenmek Çocuğa Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Yabancı dil bilmek herkes için önemlidir. Ancak küçük yaşlardan itibaren yabancı bir dilin öğrenilmesi çok daha faydalı bir eylemdir. Bu nedenle, özellikle son zamanlarda çocukların İngilizce öğrenimi oldukça küçük yaşlardan itibaren başlatılıyor. Erken yaşta, yeni bir dil öğrenmek daha kolaydır. Zihni açık ve verileni hemen kaydeden hafıza sayesinde dille ilgili ezberlerin yapılması basitleşiyor. Tabi çocukların erken yaşlardan itibaren dil öğrenmelerinin tek sebebi, kolaylık değildir. Değişik fayda ve yararları da vardır. İşte onlardan bazıları…

1. Farklı bakış açısı kazanırlar.

Birden fazla dil bilen insanların en önemli özellikleri, farklı bakış açıları geliştirebilmeleridir. Yeni dil öğrenen kişiler, yeni anlam haritalarına sahip olurlar. Dilin gelişmesi ve ortaya çıkmasındaki süreç belli bir insanlık tarihinin tecrübelerini taşır. Yeni dil öğrenen kimse, farklı kültürden insanların tarihi tecrübelerini de öğrenmiş olur. Onların anlam haritalarını da öğrenebilir. Bu ise, yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirebilir.

2. Çocuklar için yeni bir deneyim ve eğlencedir.

Yabancı dil denilince çocukların öğrenme sürecinde zorlanabilecekleri düşünülebilir. Ancak çocukların öğrenmeyle ilgili sorunları yoktur. Sadece usulle ilgili problemler söz konusudur. Eğer, bir şey çocuklara dikta ediliyorsa, o şeyi almamak için inatlaşmaları mümkündür. Ancak bir eğlence ve oyun yöntemiyle verilen her dersi alabilirler. İngilizce eğitimi de oyunlarla sağlanırsa başarılı olabilir. Ayrıca eğlenceli…

3. Yabancı dil öğrenimi diğer ders başarılarını da olumlu etkileyebilir.

Bu bir tecrübe sonucu elde edilen kanıdır. Yapılan bir araştırma sonucunda yabacı dil öğrenen öğrencilerin diğer derslerinde başarılı olma ihtimalleri yükselmiştir. Bunun nedeni, kişinin kendisine olan güvenini tazelemesidir. Ayrıca, derslerle ilgili bilgi ve kavramları yabancı dille de ilişkilendirme becerisidir. Böylece, derste öğrenilen bilgilerin çağrılması çok daha kolay hale gelebiliyor.

4. Yabancı dil öğrenmek matematik zekasını geliştiriyor.

Dil becerisini kazanan çocukların ikinci veya üçüncü bir dili öğrenme şansları oldukça yüksektir. Yabancı dil öğrenen çocuklar, matematik zekalarını da geliştiriyor. Böylece, matematikle ilgili derslerdeki başarıları artıyor. Yabancı dil öğrenmek, beyin fonksiyonlarını çalıştıran, hücreleri harekete geçiren bir çalışma modelidir

5. Özgüvenini artıran önemli bir eylemdir.

Yabancı dil, çocukların özgüvenini önemli ölçüde artırıyor. Bir turistle konuşmayı becerebilen, iletişime geçebilen çocuk, bundan oldukça mutlu oluyor. Yetişkinlerin bile iletişim kurmakta zorlanabileceği turiste soru sorabilmek her çocuk için başarıdır. Somut başarının getirdiği mutluluk, özgüvenin artmasına neden oluyor. Hayat başarısı için özgüvenin ne kadar gerekli olduğu ise, herkesin malumudur.

6. İkinci bir kültürü tanır.

Doğru yöntem ve metotlarla çocuğun yabancı dili iyi şekilde öğrenmesi halinde, ikinci bir kültür zenginliğini de tanıma fırsatı elde ediyor. Bu da hayal dünyasına pozitif katkı sunar. Kendisini her yönden geliştirmeye namzet olabilir. Örneğin, İngilizce öğrenen birisinin çocuklarla alakalı bilgileri İngilizce aratması, farklı bilgilere ve kültüre ulaşması demektir.

7. Çocukluk döneminde yabancı dil daha hızlı öğrenilebilir.

Yabancı dilin çocukluk dönemlerinde verilmesi öğrenme süresi bakımından önemlidir. Yetişkin birisinin yabancı dil öğrenme kabiliyeti daha düşük olabilir. En azından ezberle ilgili hususlarda çocukların gerisinde kalabilir. Ancak çocuklar, daha hızlı öğrenebilir ve dilin semantik yapısını kavrayabilir. Çocukluk döneminde öğrenilen şeyin ilerleyen evrelerdeki gelişimi ise, daha hızlıdır. İyi bir şekilde yerleşen dilin unutulması söz konusu değildir.

8. Yurtdışı programlarına gönderilebilir.

Temel dil eğitiminden sonra daha ileri dil eğitimi için yurtdışı programlarına katılmak mümkündür. Ya da yurtdışına bir gezi düzenlemek ve çocuğun yabancı kültürle iletişim kurmasını sağlamak söz konusu olabilir. Sadece çocuklar için hazırlanan yurtdışı dil programları yapan şirketler vardır.

9. Hafızayı geliştirir.

Çocukların hafızası oldukça canlıdır. Ancak bu canlılık, zamanla kaybolabilir. Nedeni ise, yeteri kadar hafızanın yorulmaması veya egzersize tabi tutulmamasıdır. Yabancı dil öğreniminde ise, hafıza sürekli aktiftir ve egzersiz halindedir. Bu da gelişimini sağlar ve daha güçlü bir hafızanın oluşmasına yardımcı olur. Yabancı dil ve ezber gibi faaliyetlerin hafıza üzerindeki etkisi asla hafife alınmamalıdır.

10. Bunama hastalığına yakalanma riski düşer.

Çağımızın en önemli sorunlarından birisi, bunamadır. Eski dönemlerde, kayıtla ilgili cihazlar olmadığı için insanların hafızası sürekli aktif ve gelişmiş bir durumdaydı. Günümüzde ise, bulut depolama gibi sistemler gelişti ve kimse hafızasını yeteri kadar kullanamıyor. Bu da, demans hastalığını ortaya çıkardı. Bu hastalığa yakalanma riskini düşüren etkenler arasında yabancı dil eğitimi geliyor.

11. Sorgulama becerilerini artırabilir.

Bir dili öğrenmek ve bunu pratikle geliştirmek için sorgulama becerisinin kazanılması gerekir. Bu beceri, yapılan dil egzersizleriyle kazanılabilir. Çocuk, bir cismin anlamını yabancı dilde telaffuz ederken ister istemez beyin filtresini kullanır. Gerekli olanı alır, gereksiz olanı ise, dışarıda bırakır. Bu zihinsel gelişim sayesinde eleştirel düşünce ve bakış da çocuğun hayatının bir parçası haline gelebilir. Yaratıcı düşünme, fikir üretme ve problem çözme yeteneklerine olumlu katkı sağlayabilir.

12. Çok yönden düşünme becerisini kazanılır.

Dil bilen insanların bir konuyu birden fazla taraftan irdelemesi yeteneklerini artabilir. Bu nedenle, daha iyi sorular sorabilirler ve aldıkları cevapları da kılı kırk yararcasına analiz edebilirler. Soyut ve somut düşünme yeteneğinin gelişmesi sayesinde soru sorma beceresi de artabilir. Çocuklarda da durum bu şekildedir. Yabancı dili erkenden öğrenmeye başlayan çocuklar, daha iyi sorular yöneltebilir.

13. Popüler hale gelirler.

Çocuklar için aidiyet duygusu önemlidir. Aslında bu duygu, her yaşayan canlı için tatmin edilmesi elzem bir duygudur. Akranlarından ileri olan, kabiliyet sahibi kişiler ve farklı özellikleriyle ön plana çıkanlar, arkadaş çevrelerinde kabul görürler. Takdir edilmek insanı mutlu eder ve güven verir. Yabancı dil bilen çocuklar hem arkadaşları hem de akrabaları tarafından takdir görür. Bu da çocuğun kendisine olan güvenini yükseltebilir.

Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz. Erken yaşta öğrenilen yabancı dilin artıları fazladır. Bu nedenle, ebeveynlerin dil eğitimine önem vermeleri gerekiyor. Henüz yaşı küçük diye yabancı dil öğrenimini ertelenmemelidir. Oyunlarla, yabancı dil öğrenimi eğlenceli bir hale getiriliyor. Bu da, çocukların yabancı dile olan ilgilerini arttırıyor. Özgüvenlerinin yükselmesi, beyinsel fonksiyonlarını geliştirmeleri için herhangi bir yabancı dil öğrenimini ile desteklemelisiniz.

Yabancı dili sonradan öğrenmenin zorlukları ortadadır. Önceden ilkokul dördüncü sınıftan başlatılan yabancı dil eğitimi, şimdi anaokulundan başlatılıyor. Çocukların öğrenme becerisi yüksektir. Yeter ki, nasıl öğretilebileceğine doğru karar verilsin.

Çocuklarınıza yabancı dil öğretmen için yabancı çocuk bakıcılarına da başvurabilirsiniz. Yabancı çocuk bakıcısının faydalarıyla ilgili yazımızı buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar