Genel
25 Aralık 2017

Özel Dersin Eğitimdeki Önemi

Özel ders; ilkokuldan üniversite hatta memurluk, akademisyenlik gibi alanlara kadar uzanan çok geniş bir alandır. Sadece belli bir yaş grubuna hitap eden bir şey değil. Eğitim sisteminin zayıf kalması, öğrencinin odaklanma problemi yaşaması, algılama kapasitesinin yetersizliği, özgüven problemi gibi envai çeşit nedenden ötürü özel ders ihtiyacı doğdu.

Derslere yetişemeyen ve bu nedenle ders başarısı olumsuz etkilenen öğrenciler, okuldaki eğitim saatleri haricinde özel bir öğretmen yardımı ile birebir derslere hazırlanır. Önceden sadece üniversite ve memurluk sınavları döneminde tercih edilen özel dersler, şimdi ise ilkokuldan itibaren tercih edilen özel eğitim modeli haline geldi.

Özel Ders Veren Oyun Ablaları

Sağlam bir eğitim temeli oturtmak isteyen aileler, çocuklarına özel ders aldırtmayı ebeveyn sorumluluğunda kabul ediyor. Bu hususta, önemli katkı sağlayan Oyun ablası, çocukların eğitim hayatını olumlu yönde etkiliyor. Şimdiye kadar çocuk bakıcısı olarak algılanmaları nedeniyle özel ders verme potansiyelleri ikinci plana atıldı. Oysaki donanımlı bir oyun ablası; çocuğun hem oyun arkadaşı, hem de özel öğretmenidir. Çünkü üniversiteli öğrenciler ve üniversite mezunu eğitimli kişilerce verilen oyun ablalığı hizmetinde sorumlu oldukları çocuğa derslerinde yardımcı olmak, çocuğun anlama yeteneğine uyum sağlayarak basitleştirerek anlatmak ablalar için oldukça kolaydır.

Çocuklarla fazlasıyla haşır neşir olan ve dillerinden anlayan ablalar, çocukların anlayamadıkları ve başarısız oldukları için özgüven kaybına uğradıkları derslerinde ikincil bir beyin gücü sağlıyor. Okulda öğrenemediği dersi oyun abisi, ablası sayesinde öğrenen çocuk, diğer arkadaşlarından geride kalmıyor, sınıf içerisinde kendisini yetersiz hissedip dersten ve okuldan soğumuyor.

İstatistikler, araştırmalar okul başarısının çocuğun sosyal yaşamını, kişisel gelişimini doğrudan etkilediğini gösteriyor. Başarısız olan çocuk öğretmenden, okuldan uzaklaşıyor, gitmeyi reddediyor veya öğrenmeyi reddederek okula gidiyor. Böyle bir durumun yaşanması çocuğun sadece o dersteki başarısını gölgelemez tüm akademik kariyerini engeller. Çocuğun okul başarısını takip etmek, gerekli hallerde özel ders desteği vermek ailenin çocuğu için yapacağı en önemli şeylerden biridir.

Oyun Ablası Çocuklara Akademik Destek Veriyor

Oyun ablası tarafından verilen eğitim kategorileri; bilim, sanat ve dil şeklinde üç ana gruba ayrılır. Dil kategorisinde İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca gibi dünyada en çok konuşulan önemli diller yer alıyor. Sanat kategorisinde resim, güzel sanatlar, dans, müzik, yaratıcı drama, piyano, tiyatro, modern dans, çocuk oyuncu koçluğu, gitar, müzik öğretmenliği gibi dallar bulunuyor.

Bilim kategorisinde ise çocuğun eğitim hayatı boyunca göreceği önemli dersler vardır; matematik, Türkçe, geometri, fizik, kimya ve biyoloji gibi sayısal – sözel dersler. Bilimsel derslerin çocuğun akademik kariyerinde rol oynadığını, gireceği tüm sınavlarda göreceği dersler olması özel dersi ekstra önemli hale getiriyor. Özel dersten 2 – 5 yaş arası çocuklar, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite hazırlık öğrencileri aktif şekilde yararlanabiliyor. Küçük yaşta dil öğrenmesini istediğiniz çocuklarınız için özellikle dil eğitiminden özel ders saatleri satın almak uzun vadede çocuğun dil problemini çözüme kavuşturur.

Başarısız Bir Çocuğun Özel Dersle Başarılı Olması Ne Kadar Mümkündür?

Daha önce oyun ablalarından özel eğitim dersi talep etmeyen aileler tarafından haklı bir soru yöneltiliyor. Dört senelik fakülte bitiren, belli bir öğretmenlik deneyimi bulunan ve devlet okullarında vazifeli öğretmenlerden alınamayan bilginin henüz üniversiteli olan oyun ablalarından alınabilmesi mümkün müdür? Bu sorunun karşısında şapka çıkarılması mümkündür. Ancak olayın derinlemesine incelenmemesi ve sadece yüzeysel açıdan tetkik edilmesi, bu şekilde bir haklı sorunun yöneltilmesine neden oluyor.

Öncelikle, okullardaki öğretmenlerin başarısı herkesin malumudur. Okulda verilen eğitimden geri kalınmasının farklı nedenleri olabilir. Bunlardan en makul olanı, çocuğun okuldan geri kalmasına neden olan hastalıklı veya benzeri bir durumdur. Bu şekilde bir olay, özel ders almayı daha mantıklı bir zemin içerisinde değerlendirebilme imkanı verebiliyor. Ancak çocuğun okula gitmesine rağmen gerekli eğitimimi alamaması ve bunu evdeki özel eğitimle tamamlayabileceği düşüncesi, inandırıcı olmayabiliyor. En azından bazı aileler için…

Çocuk Neden Başarısız Oluyor?

Okula giden çocukların başarısız olmasına neden olan faktörler çeşitlilik arz edebilir. Ancak bazı ortak yönlerin söz konusu olması muhtemeldir. Bunlardan ilki, okuldaki fiziksel yetersizliklerdir. Bazı çocukların daha içedönük olmaları ve ses/gürültü gibi ortamlardan aşırı sıkılmaları, derse olan adaptasyonlarını olumsuz şekilde etkileyebilir. Böyle bir durumda ise çocuk, kendi hayal dünyasına dalmak ve rahatlamak için uyuma seanssına geçebilir.

Bir başka durum ise, çocuklar arasındaki öğrenme kabiliyetleri arasındaki farktır. Kimi çocukların öğretmenleriyle kurdukları birebir iletişim onların dersi daha iyi anlayabilmelerini sağlayabilir. Ancak hocasıyla iletişim kurmayan ve dolayısıyla dersi anlama gayreti içerisinde olmayan çocukların konu açıklarına sahip olmaları doğal bir sonuçtur. Çocuğun okulda öğrenememesi, kendisinin eğitim ve öğretime tamamen kapalı olduğunun bir işareti değildir. Okuldaki atmosferin ve zeminin çocuk için uygun olmamasıdır.

Özel Ders Neyi Değiştiriyor?

Özel ders, birebir eğitim modelinin uygulanmasını sağlıyor. Dolayısıyla, çocuğun dikkatini hocaya ve derse vermesi mümkün hale geliyor. Birebir derste, çocuk için meşgul olunacak ikinci bir arkadaş, sohbet, dikkat dağıtıcı nesneler söz konusu değildir. Hocayla iyi iletişim halinde olunması, eğitim kanallarının açılması anlamına geliyor. Bu sürecin oldukça pozitif değer sunması için öğretmenin çocuğun öğrenme ritüellerini belirlemesi lazımdır.

Öğretmen, çocuğun kaçıncı anlatışta işi kavradığını ve olayı çözdüğünü tetkik etmelidir. Anlayıp anladığını sormalı ve bunu test etmek için gerekli sınavı yapmaktan asla çekinmemelidir. Çocuğun dersi anlaması halinde ödüllendirme ve takdir sunarak, derse ilginin çekilmesi önemlidir. Bu incelikleri bilen bir kişi tarafından özel eğitim daha faydalı ve verimli bir hale gelebilir.

Özel eğitimin okuldaki ders açıklarını kapamaya yönelik olması gerekiyor. Bunun için de, çocuğun nerelerde eksik olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Bunun direk çocuktan öğrenilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, test yapılması ve bir dizi sınava girişilmesi daha doğrudur. Geçmiş derslerin öğrenilmesi kadar, gelecek konuların çalışılması da gerekebilir. Çocuğun okulda işlenecek bir dersi, önceden öğrenmesi derse katılımı teşvik edici bir durumdur.

Nasıl Bir Özel Ders Hocası Profili Gerekiyor?

Özel dersi başarılı kılan ve okuldaki eğitim sürecinden ayıran en başat faktör, birebirlik esasına dayanması ve sağlam bir zemin üzerinde hoca-öğrenci iletişimini sağlamasıdır. Buradan anlaşılan şudur: Özel ders verecek hocanın iletişimi kuvvetli, çocukları seven, sabırlı bir kişiliğe sahip olması önemlidir. Böyle bir profil için oyun ablalarından faydalanmak doğru olabilir. Özel dersi, sadece maddi bir kazanç kapısı olarak gören ve özel dersleri bir şekilde doldurulması gereken saatler olarak algılayan kişilerden fayda beklenilmesi mümkün olmaz.

Bu nedenle ebeveyn tarafından oyun ablasının tanınması, daha önceki tecrübelerinin sorulması, özel ders vermedeki amaç ve niyetlerinin öğrenilmesi lazımdır. Bu konuda destek sunan platformlar üzerinden eğitimli ve tecrübeli kişilere erişmeniz mümkündür. Çocuğunuzun okul başarısı/başarısızlığı tesadüf eseri değildir. Ebeveyn olarak tedbir alın, çocuğunuzu destekleyin. İmkanlar sunun…

Eğitimli Oyun Ablasının Çocuklara Faydası başlıklı blog yazımızda oyun ablasının çocuğun akademik hayatındaki etkisini bizatihi okuyabilirsiniz. EvdekiBakıcım “Özel Ders” kategorisinden ise eğitim verecek olan eğitmenlerimizin profillerini inceleyebilirsiniz.

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar