Genel Bebek/Çocuk Bakım
26 Temmuz 2017

Oyun Ablası ile İngilizce Eğitimi

Oyun Ablalığının en önemli yanlarından birisi de, çocuklara ve ailelerine yabancı dil eğitimi bakımından çok büyük olanaklar sunmalarıdır. Kuşkusuz ki yabancı dil eğitimi son derece zahmetli, pahalı ve uzun bir eğitim sürecidir. Haliyle hem aileler için hem de çocuklar için eğitimin son derece ağır ve zorlu parçalarından birisidir. Ancak oyun ablalığı ailelere ve çocuklara bu konuda bugüne kadar görülmemiş fırsatlar yaratabilmektedir.

Bilindiği üzere Oyun Ablaları çocuklarınızla yalnızca oyun oynamazlar, Oyun Ablaları sadece temel eğitim süreçlerine destek olmazlar. Haliyle çocuklarınızın eğlendirmenin, onlara arkadaşlık etmenin ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanında onların yabancı dil eğitimlerine de doğrudan destek sağlarlar. Bilimsel olarak da üzerinde durulduğu üzere, İngilizce eğitimi ne kadar erken ve düzgün başlarsa çocuklar için o kadar kalıcı ve tutarlı bir tecrübe sunar. Diğer bir deyişle, çocuğunuzun İngilizce eğitiminde tecrübeli ve başarılı Oyun Ablaları vasıtası ile eğlenerek yabancı dil öğrenmeye başlamaları, gerek dilin temel mantığının hızla kavranmasında, gerekse pratikler üzerinden konuşma dilinin gelişmesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Özellikle İngilizce eğitiminde Oyun Ablaları büyük başarılar sergileyebilmektedirler. Zira bu konuda pedagojik eğitimini tamamlamış olan uzman Oyun Ablaları, çocuklarınızla onların kapasiteleri üzerinden son derece güçlü ve tutarlı bir bağ kurarak, yalnızca sizin çocuğunuza özel, yalnızca sizin çocuğunuza hitap eden özelleştirilmiş İngilizce programları uygulayarak çocuklarınızın hem İngilizce gramer; hem İngilizce okuma, Hem İngilizce dinleme ve hem de İngilizce yazma hususunda hızla gelişmelerini ve aynı zamanda da İngilizce konuşma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadırlar.

Kaçınılmaz olarak bu noktada ailelerin akıllarına Oyun Ablası fiyatları ve oyun ablası maliyetleri de gelmektedir. Diğer yandan “İngilizce bilen oyun ablası nasıl bulunur” sorusu da zihinleri meşgul eden bir diğer sorudur. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, yetkinliği belgelenmiş eğitimli oyun ablaları bulabilmektir. Ayrıca anadili İngilizce olan yabancı Oyun Ablası bulmak da mümkün olabilmektedir. Yabancı Oyun Ablaları İngilizce eğitiminde son derece başarılı profiller çizerek, çocuklarınıza büyük katkılar sağlayabilmektedirler. Anadili İngilizce olan Oyun Ablaları, özellikle İngilizce konuşma pratiği bakımından çocuklarınıza son derece önemli katkılar sunabilmektedirler. Haliyle yabancı oyun ablaları bulmak oldukça önemlidir.

İngilizce başta olmak üzere yabancı dil eğitiminin küçük yaşlardan itibaren, pedagojik formasyonu bulunan, alanında yetkin ve tecrübeli iyi derecede İngilizce bilen Oyun Ablaları tarafından verilmesi bir yandan çocuklarınızın çok hızlı bir şekilde İngilizce öğrenerek öne çıkmasını sağlarken; bir yandan da ailelerin gelecekte İngilizce eğitimi için harcayacakları yüksek maliyetlerin önüne geçecektir. Bu çerçevede, çocuklarınızın dil konusunda gelecekte karşılaşabilecekleri pek çok sorunun vakti zamanında çözülebilmesi bakımından düşünüldüğünde, İngilizce bilen Oyun Ablaları büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira üniversiteli oyun ablalarının, nitelikli ve bilinçli bir eğitimle çocukken verebilecekleri İngilizce eğitimi, bir yandan aileleri, gelecekte ödeyecekleri binlerce liralık kurs ve ders maliyetinden kurtaracağı gibi, bir yandan da çocuklarının okul dönemlerinde karşılaşacakları ağır İngilizce ders yükünü ve uzak gelecekte yaşayacakları iş bulma sıkıntılarını bir hayli hafifletecektir.

Daha detaylı bilgi almak için Oyun Ablası Ne Yapar? adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Çocuğunuza eğitimli oyun ablalarının ne gibi katkı sağlayabileceğini öğrenmek için Eğitimli Oyun Ablaları adlı makalemizi okuyabilirsiniz. 

 

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar