Genel Bebek/Çocuk Bakım
22 Ekim 2018

Okul Öncesi Eğitimde Etkinlikler Büyük Öneme Sahip

İster evinizde ister bir okul öncesi eğitim merkezinde olsun, çocukların okul öncesi eğitim programlarında en az üç çeşit farklı faaliyetin sunulması gerekir. Zaten okul öncesi eğitimi veren bir kurumda takvim genellikle farklı türde oyunlar, drama faaliyetleri veya boyama gibi etkinliklerle doludur.

Okul öncesi kurumlarda takvim demişken, okul öncesi çağında çocuklarımıza kazandırılması gereken en temel bilgilerden birisi de mevsimleri ve dolayısıyla ayları öğretmek yani takvim eğitimi vermektir. Takvim eğitimi verirken başlangıç noktası genelde mevsimlerdir. Bu anlamda takim anlatımı başlangıcında yapılan aktiviteler kardan adam ya da sonbahar ağacı gibi belirli bir mevsime göre düzenlenmiş şekilde olur. Bu anlamda yaz, kış, ilkbahar, sonbahar etkinlikleri kendi içlerinde farklı yöntemlere de sahip olabilir. Örneğin: Sonbahar etkinlikleri kapsamında yaygın olarak kullanılan etkinliklerin ana karakteri sonbahar ağacı olurken, kış etkinliklerinde kardan adam olabilir.

 

Okul Öncesi Eğitimdeki Üç Temel Etkinlik Çeşidi

Okul öncesi çağındaki çocukların eğitim hayatlarını daha ilginç ve eğlenceli kılmak için özellikle okul öncesi öğretmenlerinin sıkça başvurduğu öğrenim stratejisi etkinliklerdir. Okul öncesi çocukların ihtiyaçlarına ve seviyelerine göre özel olarak hazırlanan etkinlikler (Örnek: Sonbahar ağacı – mevsimler – sonbahar etkinlikleri ) çocukların erken yaştan itibaren eğitimi sevmeleri için de önemlidir.

 

Bu anlamda okul öncesi etkinlikler kapsamında olmazsa olmaz diyebileceğimiz üç ana etkinlik çeşidinden bahsetmek mümkün.

* Sanatsal etkinlikler (takvim boyama boyama, süsleme, resim çizme, sonbahar ağacı baskı çalışması vb.)

* Yap-boz etkinlikleri ( yap-boz parçaları ile sonbahar ağacı yapmak, kardan adam puzzle’ını birleştirmek vb.)

* Drama – Rol yapma etkinlikleri ( Sonbahar ağacı yaprağı olsan nereye düşerdin? )

 

Bu üç temel etkinlik çatısı altına düşen etkinliklerin sayısı bolca arttırılabilir. Zaman zaman öğretmenler etkinliklerde bireysel insiyatif ile birtakım etklemeler ya da çıkarmalar da yapabilir. Ancak eğer bir okul öncesi eğitim kurumu arayışınız varsa ve bir kurumda bu üç etkinlik ve türevlerinin kullanılmadığını görürseniz, burayı tercih etmemeniz gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü o yaştaki çocuklar için en etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için bütün okul öncesi eğitim veren müfredatlar da üç temel etkinlik türü baz alınarak oluşuturulmuştur. Kısacası mevsimler örneğini ele alırsak yaz, kış, ilkbahar, sonbahar etkinlikleri ile ilgili spesifik olarak ayarlanmış ( kabak çekirdeğinden sonbahar ağacı yapımı, kardan adam boyama vb.) faaliyetleri müfredatında bulundurmayan kurumlardan fazla bir beklentimizin olmaması gerekir.

 

Okul Öncesi Eğitsel Etkinlikleri Çocuklara Sağladığı Katkılar

Yazı hazırlanırken sonbahar havası hâ kim olduğundan bu yazıda sıklıkla adını andığımız sonbahar etkinlikleri ve sonbahar ağacı dışında okul öncesi etkinliklerin her konu için çok etkili olduğunu vurgulamak gerek.

Çocuklar oynayarak ve dâhil olarak öğrenir. Çocukların dünyayı anlamasında en büyük yardımcı eğitsel oyun ve etkinliklerdir. Ayrıca okul öncesi çağdan itibaren çocukların hayat boyu sosyalleşmesini pozitif olarak etkileyen faktörlerin içinde eğitsel faaliyetler çok önemli bir yer tutar. Aynı şekilde çocukların problem çözme yetisini geliştirmesi ve etrafında olanları anlaması için de bu etkinlik ve oyunlar çok önemlidir. Sonbahar etkinlikleri kapsamında

sonbahar ağacı üzerinden anlatılan ve mevsimin genel özelliklerini çocukların zihnine yerleştiren etkinlikler olmadan okul öncesi çağındaki bir çocuğa bu süreçleri açıklamak hayli güç olacaktır. Bu nedenle okul öncesi etkinlikler çocuklara olduğu gibi aileler ve eğitmenlere de yardımcıdır.

Eğitsel oyun ve etkinlikler kapsamında çocuklara yaptırılan aktiviteler içinde bir kısmı çocukların dil gelişimleri için de oldukça faydalıdır. Özellikle bazı etkinlikler nedeniyle öğretilen şarkılar ( sonbahar etkinlikleri – sonbahar ağacı şarkısı ) sayesinde çocuklar müzikal atmosferin verdiği rahatlama ve şarkılardaki uyak sayesinde ortaya çıkan ahenk ile çok daha kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme tecrübesine sahip olabilir.

 

Sonbahar Etkinlikleri Şarkı Örneği;

 

Sonbahar geldi,

Leylekler uçtu,

Yağmurlar düştü,

Hapşu! ha ha ha! Hapşu!

 

Hapşudan bıktım,

Çarşıya çıktım,

Ah! ne acıktım,

Hapşu! ha ha ha! Hapşu!

 

Banyoda terle,

Bitmedi nezle,

Gürle de gürle,

Hapşu! ha ha ha! Hapşu!

 

Çocuklarda Motor Gelişim (Büyük ve Küçük Kasların Gelişimi)

Okul öncesi ve çocuk gelişimi alanlarında sıkça karşımıza çıkan ve çocukların vücut kaslarını etkin kullanması yönünde ilerleyen motor gelişim eğitsel faaliyetlerin çocuklara sağladığı bir diğer katkı olarak önümüze çıkıyor.

* Takvim yapımı, süslemesi

* Rulodan sonbahar ağacı yapımı

* Saatli Takvim

* Pamuktan kardan adam yapımı

* Lego sonbahar ağacı yapımı

* Yaz güneşi boyama

* Sonbahar etkinlikleri

* Takvim Şarkısı

* Mevsimlere Göre Takvim Süsleme

Görüldüğü üzere burada mevsim ve takvim üzerinden verdiğimiz örneklerde dahi çocukların el becerilerini ve hareket kabiliyetlerini kullanacakları birçok örnek mevcut. Özellikle ince motor kasları yani küçük kas gruplarını çalıştıran ve kalem tutma gibi parmaklardaki ince kasların kullanıldığı birçok aktivitede gerekli olan kaslar geliştirilirken yukarıda örneği verilen birçok boyama ve yap-boz etkinliğinin büyük faydası olur.

Bunlara ek olarak bazı konular gereği (Örnek: sonbahar etkinlikleri ) dans etmeye, koşmaya, zıplamaya veya benzer hareketlere dayanan oyunlar oynanması da kaba motor kasları dedigimiz daha büyük çapta hareketten sorumlu kas gruplarının gelişimi için oldukça önemlidir.

 

 

Çocuklarda Yaratıcılık ve Sosyal Zeka Gelişimi Eğitsel Faaliyetler İle Sağlanabilir

Yine yazımızda verdiğimiz örneklerden yola çıkacak olursak. Örneğin: sonbahar etkinlikleri kapsamında bir takvim üzerinde sonbahar aylarının bulunduğu kısımlarda bırakılan boşluklar kullanılarak yaptırılacak bir serbest resim çalışmasını düşünelim. Burada bir önceki sonbahar ve takvim etkinlikleri kapsamında çocuğa verilen temel bilgileri bir yandan test ederken diğer yandan serbest çizim imkânı ile çocukların zihinlerindeki yaratıcılıklarını son noktaya kadar kullanmalarını sağlamış oluyoruz.

Çünkü birçok sanat faaliyetinde olduğu gibi resim yapmak da insanın kendini en özgür hissettiği anlardan biridir. Çocuklara yaptırılan bu tarz serbest resim çalışmaları ile çocukların kendi sınırlarını keşfetmelerine ve belki genişletmelerine yardımcı olursunuz.

Tıpkı resim yapmak gibi çocukların hayal güçlerini ve dahası sosyal becerilerini geliştiren bir diğer eğitsel etkinlik de drama & rol yapma etkinlikleridir. Örneğin takvim eğitimi verilirken çocuklara aylara göre roller dağıtılabilir, yine bu ayların bulundukları mevsimlere göre bazı özellikleri olabilir ve çocuklar buna göre rol yapmak için yölendirilir. Bu sayede hem takım çalışması hem de sosyal ortamlardaki iletişim becerilerine yönelik katkılar sağlanmış olur.

Sonbahar etkinlikleri çerçevesinde çocuklardan bir tanesine ağaç rolü, birkaçına yaprak ve birkaç tanesine yağmur, rüzgâr gibi roller verilerek yapılacak bir sonbahar mevsimi canlandırması da yine yukarıdakine benzer katkılar sağlayabilir.

 

Eğitsel Etkinlikler İle Çocukları Hayata Hazırlayabilirsiniz

Yine hayata dair birçok sosyal beceriyi çocuklara kazandırmak için de rol yapma & drama faaliyetlerinden faydalanmak mümkündür. Ebeveynler olarak evinizde bile çocuklarınızı bir alış-veriş listesi hazırlamaya dahil ederek veya bir lokantada siparişleri sizin adınıza vermesi gibi ilerleyen yaşlarda gereksinim duyacağı sosyal rolleri üstlenmeye şimdiden alıştırmak

mümkündür. Bu sayede çocuklar özellikle ergenlik dönemlerinde girdikleri içine kapanık durumları belki de hiç yaşamadan atlatabilir ve sosyal ortamlarda kendilerine olan güvenleri sağlam bireyler olarak vakit geçirebilirler. Bu özelliklere sahip olmak da tahmin edebileceğiniz gibi iş bulmaktan eş bulmaya kadar hayatın belirli noktalarında çocukların karşılarına çıkacak önemli kararları bile etkileyecektir

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar