Genel Bebek/Çocuk Bakım
05 Ekim 2018

Okul Öncesi Eğitim Seviyesinde Uygulanacak Etkinlik Örnekleri

Okul öncesi eğitim, ebeveynlerin üzerinde en çok düşündükleri detaylardan biri. Çocuk gelişimi ve psikolojisi için son derece önemli bir uygulama olan okul öncesi eğitim pratikleri, çocuğun ilköğretim seviyesindeki eğitime hazırlanmasına ve eğitimle alakalı bazı kavramları tanımasına olanak verir. Bu bağlamda özellikle 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanacak olan okul öncesi eğitim programlarının sistemli bir şekilde uzmanlar tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Okul öncesi eğitim uygulamaları kapsamında çocukların psikolojik ve davranışsal hassasiyetlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Çok yönlü, çocukları soyut düşünceye alıştıran, onları yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik eden etkinlik örnekleri, onlar açısından son derece önemli olmakla birlikte onların eğitim sürecine daha aktif bir şekilde katılmalarına da olanak verirler. Ayrıca okul öncesi eğitim uygulamaları kapsamında onları daha aktif hale getirmek, daha kolay öğrenmelerini ve süreçten daha fazla keyif almalarını da sağlar. Bu doğrultuda uygulanacak olan ilköğretim öncesi eğitim programının profesyonel bir şekilde hazırlanması ve çocukların psikolojik ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde uygulanması gerekmektedir.

Erken dönem eğitim kapsamında farklı yaklaşımlar, farkı ölçme ve değerlendirme kriterleri uygulanabilir. Etkinlik odaklı yaklaşımlar sayesinde öğrenciler, uygulanacak olan eğitimin parçası olurlar. Gelişim raporları, kazanım ve gösterge gibi uygulamalar sayesinde de eğitimden verim aldıklarını ispatlarlar. Hareketli oyunlar ise onları doğayı ve nesneleri tanıma konusunda daha aktif hale getiren eğlenceli uygulamalardır. Tüm bu yaklaşımları bir arada kullanan erken dönem eğitim uygulamaları, çocuklar için öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir.

Okul Öncesi Eğitim Kalitesini Arttıracak Etkinlik Örnekleri

Okul öncesi eğitim kapsamında öğrencilerin eğitim programından daha kaliteli bir şekilde faydalanmasına olanak verecek çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu bağlamda özellikle, öğrencilerin dikkat seviyesini arttıracak ve uygulanan eğitim programına daha aktif bir şekilde katılmalarına olanak verecek etkinlik örnekleri mevcuttur. İlköğretim öncesi eğitim programlarında uygulanacak olan etkinlik örnekleri arasında çeşitli oyunlar, öğrencinin el becerilerini ve hayal gücünü geliştirecek etkinlikler mevcuttur.

Erken dönem eğitim uygulamaları arasında uygulanacak olan etkinlik örnekleri, çocuğun aynı anda hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçlar. Özellikle boyama, çizim gibi etkinlik örnekleri sayesinde öğrenci renkleri tanıma imkânı elde eder ve el becerilerini de geliştirme şansına sahip olur. Aynı şekilde erken dönem eğitimi kapsamında uygulanan etkinlik örnekleri arasında sayılar ile oyun gibi uygulamalar da mevcuttur. Bu etkinlik örnekleri sayesinde çocuk, sayıları yakından tanıma imkânı elde etmekle birlikte soyut düşünce kabiliyetini geliştirme olanağı da elde eder.

Tüm bunların yanı sıra ilköğretim öncesi eğitim kapsamın çok yönlü ve yaratıcılığı teşvik eden etkinlik örnekleri de uygulanabilir. Örneğin, çocuğun akranları ve yaşıtları ile bir araya gelmesine olanak veren ve onlarla iletişim kurmasını sağlayan etkinlik örnekleri, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak verir. Uygulanacak olan bu gibi etkinlikler sayesinde çocuklar yaşıtları ile iletişim kurmayı öğrenerek arkadaşlık ilişkilerine dair fikirler edinme imkanına sahip olurlar. Aynı şekilde bu gibi uygulamalar onların ilköğretim seviyesine geldiklerinde içinde bulunacakları sosyal ve karmaşık ortamlara daha kolay adapte olmalarına da olanak verirler.

İlköğretim Öncesi Eğitim ve Öğretim Uygulamalarında Gelişim Raporu Neden Önemli? 

Gelişim raporu, velilerin ilköğretim öncesi eğitim kapsamında çocuğun programdan aldığı verimi ve dönemsel olarak gelişimini takip etmelerine olanak veren rapordur. Bu bağlamda gelişim raporu, bir nevi karne olarak da nitelendirilebilir. Gelişim raporu sayesinde ebeveynler, çocuklarının uygulanan eğitim programı kapsamından ne şekilde faydalandıklarına tanık olabilirler. Aynı şekilde gelişim raporu, eğitim programlarına katılan çocukların program kapsamında motive olmalarına da olanak verir.

Gelişim raporu uygulaması sayesinde veliler, çocuklarının eğitim programı kapsamında edindikleri verimi de takip edebilirler. Bu sayede dönemsel olarak çocuklarının hangi konular üzerinde eğitim aldıklarını tespit etme imkânı el ederler. Gelişim raporu, çocukların motor gelişimlerini, dil becerilerini, sosyal becerilerini, duyusal ve öz bakım gelişimlerini onaylar. Gelişim raporu, aynı şekilde çocuğun ilgi alanları ve hobileri üzerine de notlar içerir. Bu sayede ebeveynler, çocuklarının yatkınlıklarını tanıma ve onları bahsi geçen yatkınlıklar üzerine yoğunlaştırma imkânına da sahip olurlar.

Gelişim raporlarının bir diğer avantajı ise öğrencinin fiziksel, zihinsel ya da sosyal olarak gelişime ihtiyaç duyduğu bir alan varsa bunu belirtecek olmasıdır. İlköğretim öncesi eğitim programlarından faydalanan öğrencinin farklı açılardan gelişimini gözlemleyen ebeveynler, onun yetkinliklerini ve zayıf oldukları alanları da öğrenebilirler. Bu sayede onu yönlendirirken onun gelişime ihtiyaç duyduğu alanları da göz önünde bulundurabilirler.

Erken Dönem Eğitiminde Kazanım ve Göstergeler Neden Önemli? 

Erken dönem eğitim kapsamında çocukların hangi alanlarda ve hangi konularda eğitim aldığını belgeleyen kazanım ve göstergeler bütünü, velilerin eğitim programını sistemli bir şekilde takip etmelerini sağlar. Kazanım ve

göstergeler, çocuğun duyusal, dilsel, bilişsel, sosyal ve motor becerilerini eğitim programı kapsamında bütüncül olarak ele alır. Bu bağlamda kazanım ve göstergeler, çocuğun sosyal becerilerini daha sistemli bir şekilde eğitime katılmasına olanak verir.

Kazanım ve göstergeler, öğrenme süreci planlanırken hangi değişkenlerin hesaba katılacağına ve hangi faktörlerin dikkate alınacağına dikkat edilmesi gerektiğini belgeler. Bu bağlamda veliler ve ebeveynler, erken dönem eğitimi kapsamında çocuklarının hangi kazanımları elde edeceklerini ve bunların göstergelerini irdeleme şansı elde ederler. Aynı şekilde ilköğretim öncesi eğitim kapsamında kazanım ve göstergeler, ebeveynlere eğitim programını daha yakından tanıma imkânı da verir. Yine aynı şekilde kazanım ve göstergeler çizelgesi sayesinde ebeveynler, çocukları ile uygulamalı pratikler yaparak kreşte öğrenilenleri pekiştirebilirler.

Erken dönem eğitimi kapsamında hangi kazanımların elde edileceğinin göstergesi olan bu çizelge sayesinde ebeveynler programı adım adım takip edebilirler. Kazanım ve göstergeler ile çocuğun gelişim özellikleri ve gelişimin göstergesi davranışsal olarak gözlemlenebilir.

Okul Öncesi Dönemde Hareketli Oyunlar İle Çok Yönlü Çocuk Gelişimi

Hareketli oyunlar, erken dönem eğitim sürecinde çocukların bedensel, zihinsel ve motor becerilerini kuvvetlendirmek amacıyla çocuk psikolojisi alanında uzman kişiler tarafından tasarlanmış oyunlardır. Öğrenciyi arkadaşlarıyla iş birliği yapmaya teşvik eden hareketli oyunlar, onların problem çözme becerilerini kuvvetlendirmekle birlikte onlara yaratıcı düşünme kabiliyeti de katarlar. Aynı şekilde hareketli oyunlar sayesinde çocuklar nesneleri, renkleri, sayıları ve çevreyi de daha yakından tanıma imkânı elde ederler.

Erken dönem eğitim programları kapsamında uygulanan hareketli oyunlar sayesinde öğrenciler, daha verimli bir eğitim programının parçası olurlar. Hem eğlenip hem de öğrenmeyi aynı bağlam içerisinde gerçekleştirirler. Hareketli oyunlar aynı şekilde, çocukların bedensel olarak aktif olmalarına ve bedensel becerilerini geliştirmelerine de olanak verir. Hareketli oyunlar sayesinde nesneleri renklerine göre gruplamayı, doğa ve canlılar arasındaki ilişkiyi ve diğer arkadaşlarıyla iş birliği yapmayı öğrenir.

Tüm bunların yanı sıra erken dönem eğitim kapsamında uygulanan hareketli oyunlar sayesine öğrenciler yaratıcı düşünceye teşvik edilirler. Olaylar arasında bağlantı kurma ve neden sonuç ilişkisini kavrama imkanına sahip olurlar. Bunun yanı sıra hareketli oyunlar, çocukların bilişsel becerilerini bedensel becerileri ile bir arada geliştirmelerine de olanak verir. Bu sayede oynadıkları oyunları eğitimin bir parçası haline getirirler.

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar