Genel Bebek/Çocuk Bakım
08 Ekim 2018

Okul Öncesi Eğitim Programı Kapsamında Ne Gibi Faaliyetler Uygulanıyor?

 

Okul öncesi eğitim faaliyetleri arasında en önemli uygulamalardan olan eğitim setleri, öğrencilerin çeşitli yönlerden gelişmesine olanak vermektedirler. Okul öncesi eğitim programı kapsamında uygulanan faaliyetler arasında sayılar ile alakalı oyunlar, çok yönlü eğitim seti ve uygulamaları yer alıyor. Aynı şekilde okul öncesi eğitim, çocukların kendi yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak veren sistemi sayesinde de onları çok yönlü düşünceye sevk ediyor.

Özellikle çalışan anne ve babaların en büyük sorunlarından biri olan çocuk bakımı ihtiyacına en iyi yanıtı veren okul öncesi eğitim kursları sayesinde, ebeveynler çocuklarının son derece eğitici şekilde vakit geçirmelerini sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra erken dönem eğitim faaliyetleri olarak da adlandırılan bu uygulamalar, çocukların adeta ilköğretim eğitimine adım atmalarını da sağlıyor. Okul öncesi eğitim faaliyetler sayesinde çocuklar sayılar ile tanışıyor, renkleri yakından tanıyor, harfleri ve harflerin sıralamasını öğreniyor.

 

 

Okul Öncesi Eğitim Aşamasında Uygulanan Faaliyetler Nelerdir? 

Okul öncesi eğitim aşamasında uygulanan faaliyetler arasında öncelikli olarak sayılar ve rakamların öğretilmesi için uygulanan bir takım etkinlikler yer alır. Bu etkinlikler kapsamında öğrenciler hem eğlenip hem de öğrenerek bir takım etkinlikler uygularlar. Öğrencilerin eğitim sürecinin aktif birer katılımcısı olmasına olanak veren bu gibi etkinlikler sayesinde, süreç son derece hızlı ve etkili bir şekilde ilerler. Bunun yanı sıra çocukların kendi yaratıcılıklarını da kullanabilecekleri alanlarda yoğunlaşmalarına olanak verilir.

Çocuklar aynı şekilde bazı uygulamalar sayesinde daha hızlı öğrenmeye teşvik edilirler. Okul öncesi eğitim sürecinin öğrencilere en büyük katkılarından biri olan yaratıcılık ise çocukların daha aktif birer katılımcı olmalarına olanak vermektedir. Erken dönem eğitiminde uygulanan eğitim programı, genel

olarak çocukların soru sormalarına ve merak etmelerine dayanır. Bu sayede çocuklara soru sorma ve sebep sonuç ilişkisi kapsamında düşünme becerisinin kazandırılması amaçlanır. Aynı şekilde uygulanan eğitim programı, çocukların renkler, sayılar ve harfler arasındaki bağlantıları da daha kolay anlamalarına olanak verir.

 

Erken Dönem Eğitim Programı Çocuk Gelişimi İçin Neden Önemli?

Erken dönem eğitim programı kapsamında uygulanan faaliyetler arasında sayılar ile alakalı oyunlar, bilmeceler, renklerin tanınmasına yönelik alıştırmalar ve benzeri aktiviteler yer alır. Sayıların çocuklara öğretilmesi aşamasında uygulanan faaliyetler, çocukların matematikle ilişki kurmasına olanak verir. Aynı şekilde öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin de arttırılması amaçlanır. Uygulanan oyunlar sayesinde öğrencinin sosyal olması ve diğer akranları ile daha aktif ilişkiler kurması da erken dönem eğitim programlarının bir diğer amaçlarından biri olarak öne çıkar.

Tüm bunların yanı sıra erken dönem eğitim programı kapsamında oyunlar ve bilmeceler gibi eğlenceli aktiviteler çocukların, sosyalleşme becerilerini de geliştirmeyi amaçlar. Bu etkinlikler sayesinde öğrenci hızlı bir şekilde etrafındaki akranları ile iletişim kurar ve iş birliği yapmayı öğrenir. Aynı şekilde sayılar uygulanan eğitim seti, çocuğun hızlı düşünmesini ve soyut olaylar arasında bağlantı kurmasını da daha kolay hale getirir.

 

Erken Dönem Eğitim Seti Çocukların Entelektüel Gelişimi İçin Ne Gibi Faydalar Sağlar? 

Erken dönem eğitim seti her şeyden önce, çocukların çok yönlü bir şekilde gelişmesine olanak vermekle birlikte onların aktif birer katılımcı olmalarını da sağlayacak içeriklerle donatılmıştır. Bu içerikler ile erken dönem eğitim seti çocukların, sayılar, renkler, harfler ve benzeri soyut kavramları öğrenebileceği

şekilde programlaştırır. Bu programlar sayesinde öğrenciler eğlenceli etkinlikler ve ev ödevleri ile öğrendiklerini pekiştirme olanağı elde eder.

Erken dönem eğitim seti ve uygulamalarının çocukların entelektüel gelişimi için sağladığı faydalardan biri de onlara soyut düşünme kabiliyeti vermesidir. Özellikle sayılar ile alakalı olan uygulamalar sayesinde çocuklar düzenli olarak sayıları günlük hayatın parçası olarak kullanmayı öğrenirler. Toplama, çıkarma gibi işlemleri bir takım nesneler ile oyunlaştırarak yaparlar. Aynı şekilde basit matematik işlemlerini çözmeyi ve matematik problemleri üzerine soyut bir şekilde düşünme imkanı elde ederler.

Tüm bunlara ek olarak erken dönem eğitim seti gibi uygulamalar, çocuklara çok yönlü bir eğitim deneyimi yaşatır. Bahsi geçen eğitim deneyimi kapsamında öğrenciler, yaratıcılıklarını kullanarak sorunlara ve problemlere farklı açılardan bakmayı öğrenirler. Bu sayede öğrenciler, eğitim hayatında ya da günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları farklı perspektiflerden ele alarak yaratıcı çözümler üretmeyi alışkanlık haline getirmiş olurlar. Uygulanan eğitim seti, kısaca çocukların daha kapsamlı bir eğitim görmelerine olanak veren pratikler bütünü olarak yorumlanabilir.

 

Erken Dönem İçin Çok Yönlü Bir Eğitim Programı

Çocuklar için erken dönem eğitim programı, genel olarak basit kavramların öğretilmesine ve günlük hayata dair pratiklere dayanır. Bu bağlamda çocuklar için bu gibi programların son derece yararlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aynı şekilde erken dönem eğitim programı gibi uygulamalar sayesinde eğitim ile yeni tanışan öğrenciler, okula dair önyargı ve korkularını da yenmiş olurlar. Bu sayede yakın gelecekte katılımcısı olacakları ilköğretime karşı kendilerini daha hazır hissetmeleri de son derece olağandır.

Erken dönem eğitim programları, çocuklara eğlenceli bir eğitim deneyimi yaşatmayı amaçlar. Oyunlar ve benzeri eğlenceli aktiviteler ile çocukların hem eğlenip hem de aynı anda öğrenmelerini hedefler. Bunun yanı sıra

öğrencilerin daha aktif katılımcılar olması için onları soru sormaya, deney ve gözlem yapmaya teşvik eder. Eğitim programları aşamasında uygulanan deney ve gözlemler sayesinde çocuklar meraklarını giderme imkanı elde ederler.

 

Deney ve Gözleme Dayalı Eğitim Anlayışı

Çocukların eğitim hayatların attıkları ilk adım olan erken dönem ilköğretim öncesi eğitim, özellikle çocuklara deney ve gözleme dayalı bir deneyim yaşatır. Bu deneyim sayesinde çocuklar sayı, renk, harf ve benzeri soyut kavramları deneyimleyerek öğrenme imkanı elde ederler. Aynı şekilde öğrenciler için deney ve gözlem olanağı veren birçok uygulama da bu eğitim programları kapsamında mevcuttur. Laboratuvar etkinlikleri gibi birçok aktivite sayesinde çocuklar merak ettikleri birçok şeyi deney yaparak öğrenebilirler. Her şeyden önemlisi de öğrencilerin eğitim hayatlarına bu denli bir bilimsel yaklaşımla başlama olanağı elde etmiş olmalarıdır. Bu olanak sayesinde öğrenciler bilimi keşfetmeye başlarlar ve olayları neden sonuç ilişkisi kapsamında yorumlamayı öğrenirler.

Tüm bunların yanı sıra öğrenciler, klasik eğitim yaklaşımlarından ziyade daha modern ve daha akılcı eğitim anlayışından beslenen bir programla eğitilirler. Bu eğitim anlayışı sayesinde onlara edilgen birer katılımcı olarak algılamaktan ziyade hoca ve öğretmenleri karşısında daha aktif rol almalarına amaçlanır. Deney ve gözleme dayalı eğitim anlayışı sayesinde öğrenciler, doğa olaylarını ve çevreyi de tanıma olanağı elde ederler. Aynı şekilde bu uygulamalar zorlayıcı ve soyut kavramları da çocukların daha kolay bir şekilde anlamasına olanak verir.

Eğitim sürecindeki bir nevi oyunlaştırma çalışmaları olarak da anılan deney ve gözlem uygulamaları, çocukların eğlenerek öğrenmelerini de sağlar. Bu yaklaşım sayesinde çocukların genel olarak merak ettikleri şeyler somutlaştırılarak ve deney yapılarak gözlemlenebilir. Bu sayede de çocuk için bazı kavram ve olaylar daha anlaşılır hale gelir. Deney ve gözleme dayalı eğitim anlayışı, özet geçmek gerekirse öğrencilerin pratik ve uygulanabilir bir

yaklaşımla bilimsel gerçeklere dayanarak son derece çağdaş bir eğitim anlayışının parçası olmaları anlamına gelir.

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar