Genel Bebek/Çocuk Bakım
08 Ekim 2018

Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri

 

Okul öncesi eğitim çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuklar okul öncesi eğitim ve etkinlik çeşitleri sayesinde okula adaptasyonda sıkıntı yaşamayacaklar ve okul hayatlarında başarılı bir birey olabileceklerdir. Ayrıca çocuklar bu yaşlarda, yaşıtlarıyla sosyalleşip kendilerini ifade etme fırsatı da yakalayabileceklerdir.

Bu dönemi önemli yapan hususlardan bir diğeri de bu yaşta öğrenme yeteneğinin en üst seviyede olmasındandır. Okul öncesi eğitim sayesinde çocuklar, okula başlarken bir altyapı ile birlikte okula başlayacaklar ve okul hayatlarında daha başarılı bir öğrenci olma fırsatını yakalayacaklardır. Okul öncesi eğitimde hikâyeler şiirler ve boyama sayfaları gibi birçok etkinlik çeşitleri çocukların gelişmesini sağlayacaktır.

 

Etkinlik Çeşitleri

Okul öncesi eğitim etkinliklerinin sayısı bir hayli fazladır. Birçok etkinlik çeşitleri eğitim kurumları tarafından yapılmakta ve öğrencilerin çeşitli kazanımlar edinmesi sağlanmaktadır. Etkinlik çeşitleri son derece önemlidir ve her etkinliğin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu etkinlik çeşitleri, öğrenciler üzerinde birçok olumlu etki yaratmakta ve onların sağlam bir temele sahip olmalarını sağlamaktadır.

 

Şiirler

Şiirler en gözde etkinlik çeşitleri arasında yer almaktadır. Çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir niteliğe sahip olan şiirler, onların gelişimini arttıracak niteliktedir. Şiirler yoluyla öğrenciler kendileri için yararlı ve zararlı

birtakım şeyleri öğrenmekte ve kendi bilinçlerinin oluşması yolunda önemli adım atmaktadırlar.

Bu şiirler içerisinde okul sevgisi, arkadaşlığın önemi ve bayrak sevgisi tarzında çeşitli temalar bulunmaktadır. Bu eğlendirici ve öğretici temalar, çocukların zihinsel gelişimi için son derece önemli bir paya sahiptir. Unutmamak gerekmektedir ki bu yaşta öğrenilecek olan bu mühim bilgiler, hayat boyu öğrenciyle birlikte kalacaklardır. Bilindiği üzere 7 yaşına kadar öğrenme oldukça önemlidir. Bu yaşa gelinceye dek öğrencinin zihni adeta bir boş levha gibidir. Gelen her bilgi öğrencinin zihnine kazınmaktadır. Şiirler de bu boş levhayı ciddi anlamda doldurabilecek bilgiler içerir. Çocuklara hem sanatsal anlamda yetenek kazandıran şiirler aynı zamanda içindeki bilgilerle de önemli konuların akılda kalmasını sağlar.

 

Boyama Sayfaları

Şiirler etkinliklerinden sonra çocukların hem eğlenmesini hem de hayal güçlerini geliştirmelerini sağlayacak etkinliklerden bir tanesi de boyama sayfaları etkinliğidir. Etkinlik çeşitleri arasında favori olan bu etkinlik ile çocuklar boyama sayfaları sayesinde karakterleri kendi hayal güçleri doğrultusunda boyayabilecekleri gibi aynı anda da renkleri tanıma fırsatını yakalayacaklardır. Özellikle renkler konusunda oldukça eğitici bir niteliğe sahip olan boyama sayfaları çocuğunuzun hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak niteliktedir.

Boyama sayfaları etkinliğinin yararları sadece bunlarla sınırlı değildir. Boyama sayfalarında bazı sayfaların hangi renkle boyanacağı önceden belirlenmektedir. Bu yolla çocukların doğada yer alan ağaçların, çiçeklerin, kuşların, böceklerin ve tüm hayvanları renklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Boyama sayfaları bu yönüyle son derece geliştiricidir. Boyama Sayfaları etkinliğinin okul öncesi eğitim gören çocuklar için faydası ciddi anlamda yüksektir.

 

Hikayeler

Hikâyeler de boyama sayfaları etkinliklerinden sonra çocukların en sevdiği etkinlik çeşitleri arasındadır. Özellikle öğretici olan hikayeler, çocuğun kişisel gelişiminde son derece olumlu etki yapmaktadır. Hikâyeler sayesinde çocuklar hem öğrenmekte hem de keyifli vakit geçirebilmektedirler. Bu hikayelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de çocukların hayal gücünü geliştirici bir niteliğe sahip olmalarıdır. Bu nedenle hikayelerin önemi sanıldığından çok daha büyüktür. Hikayeler tıpkı şiirler gibidir. İçerisinde birçok bilgi barındırırken çocuğun sanatsal yönüne de katkı sağlar. Bu nedenle de okul öncesi eğitim alan çocuklara mutlaka hikâyeler içeren etkinlikler sağlanmalıdır.

 

Matematik Etkinlikleri

Şiirler hikâyeler ve boyama sayfaları gibi görsel ve sözel bilince hitap eden derslerden sonra aynı zamanda sayısal bilince hitap eden derslere de bakmak gerekmektedir. Etkinlik çeşitleri arasında yer alan matematik de bunu sağlar. Bilindiği üzere öğrencilerin okulda en çok zorlandığı derslerin başında matematik dersi gelmektedir. Bunda hiç şüphesiz, dersi sevmemenin ve derse ön yargılı yaklaşmanın payı büyüktür. Matematik etkinlikleri de işte tam bu sebeplerle, öğrencilere uygulanmaktadır. Matematik etkinlikleri sayesinde öğrenciler hem matematik dersini sevmekte, hem de matematik için sağlam bir temele sahip olmaktadırlar. Matematik konusunda iyi bir temele sahip olan öğrenciler, matematik konusunda iyi bir temele sahip olmayan öğrencilere nazaran daha başarılı bir grafik çizmektedirler.

Okul öncesi eğitimde matematik etkinlikleri arasında en popüler olanlarından bir tanesi ataçlarla yapılan etkinliklerdir. Renkli ataçlarla yapılan bu etkinliklerle motor becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ataçlar ilk etapta renklerine göre ayrılarak gruplandırılır ve daha sonra hangi rengin hangi renkten fazla olduğu saptanır. İlk etapta ataçlar renklerine göre birbirlerine bağlanır ve

daha sonra tüm ataçlar birleştirilir. Bu sayede belirli bir uzunluk elde edilmiş olunur. Birbirine bağlanan bu ataçlar karış hesabıyla ölçülere kaç cm olduğu tespit edilebilir. Bağlanmış olan bu ataçlar bir mezura gibi kullanılabilir.

 

Parmak Oyunları

Çocuklar için en önemli ve eğlendirici etkinliklerden bir tanesi de parmak oyunu etkinliğidir. Parmak oyunu etkinliğinin temelinde tekerlemeler yatmaktadır. Bu tekerlemeler vücut diliyle beslenerek hikayeleştirilir ve çocuklar için daha anlamlı ve eğlenceli bir hale dönüşür. Vücut diliyle betimlenen bu hikayeler, hem çocukların görsel hafızasına büyük bir katkıda bulunur, hem de keyifli vakit geçirmelerinde son derece yardımcı olur. Bu oyunda boyama sayfaları gibi hem eğlencelidir hem de görsel bilince hitap eder.

 

Günlük Yaşam ve Beceri Etkinlikleri

Okul öncesi eğitim, yalnızca okula hazırlık manasında değil, hayata hazırlık manasına da gelmektedir. Bu nedenle etkinlikler son derece çeşitlidir. Bu etkinliler arasında günlük yaşam ile ilgili etkinliklerin de son derece önemli olduğunu belirtmek gerekir. Hikayeler ve şiirler ile beraber, somut hayata yönlendirecek etkinlikler de düzenlenmelidir. Çocuklar bu etkinlikler sayesinde el becerilerini geliştirdikleri gibi, günlük hayatta da zorlukların üstesinden kolayca gelebilecek yetiye sahip olma yolunda önemli bir adım atacaklardır.

El işi konusunda eğlenceli etkinlikler mevcuttur. Dikiş öğrenme, bağcık bağlama, fermuar ve cırt cırt yapma etkinlikleri bu etkinliklerden yalnızca bir kaçıdır. Bundan daha basit etkinlikler de bulunmaktadır. Çamaşır asma, ütü yapma, ev temizleme, tamirat, yemek yapma gibi evde yapılabilecek birçok iş hakkında keyifli aktiviteler bulunmaktadır.

 

 

Okuma Yazma Etkinlikleri

Okula başlamadan evvel, okuma yazma konusunda fikir sahibi olmak öğrenimin daha hızlı olması açısında son derece gereklidir. Bu nedenle okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri düzenlenmektedir.

Okuma yazma etkinliğindeki asıl amaç, çocuklara okuma yazmayı öğretmek değil, okuma yazmaya geçmeden evvel temel bilgilerin verilmesi ve motor becerilerini kazandırmaktır. Bu nedenle çocuklara harfler tanıtılmakta ve çizgi çalışmaları yapılmaktadır.

İlk etapta çocuklar, okuma yazmayı neden öğrenmeleri gerektiğini kavramak durumundadırlar. Okuma yazmayı öğrenmenin ilerleyen yıllarda kendisine ne gibi avantajlar sağlayacağını ve okuma yazmanın neden bu kadar önemli olduğu bilgileri öğrencilere verilecektir. Okuma yazma ile beraber çocuklar hikayeler ve şiirler konusuna da giriş yapabilecektir.

Bu etkinlik çerçevesinde birçok farklı yöntem uygulanacaktır. Bunların ilk başında kalem nasıl tutulur ve nasıl çizilir gibi yöntemler yer alacaktır. Kalem tutmayı erken öğrenen öğrenciler, yazı yazma konusunda daha iyi bir konuma geleceklerdir. Şekil ve zemin farklı, renklerin ve tonların ayırt edilmesi, harflerin gösterilmesi diğer eğitim aşamaları arasında yer almaktadır. Okuma yazmadan sonra şiirler ve hikayeler gibi etkinlikler de gösterilir. Okul öncesi eğitim bu nedenle oldukça önemlidir.

 

Gezi Etkinlikleri

Çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyebilecek en önemli etkinliklerden bir tanesi de gezi etkinliğidir. Etkinlik çeşitleri arasında favori olan gezi etkinlikleri okul öncesi eğitim gören çocukların toplu bir biçimde birlikte olmasını ve sosyalleşmelerini sağladığı gibi, doğayı ve çevreyi tanımalarına da yardımcı olacaktır.

Gezi etkinliklerini yalnızca doğa gezisi olarak düşünmemek gerekmektedir. Oldukça farklı gezi etkinlikleri de yapılmaktadır. Kültürel geziler, mesleki geziler, tarihi geziler gibi birçok gezi planı yer almaktadır. Her gezi etkinliğinde, çocuklar daha farklı şeyler öğrenme fırsatına sahip olacaklardır.

Gezi etkinlikleri arasında tarihi yerler önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin bir müze gezisinde çocukların öğrenebileceği onlarca farklı şey mevcuttur. Bunların başında geçmişimiz ve milli bilincimiz gelmektedir. Ülke ve vatan sevgisi bu yaşlarda okul öncesi eğitim alan çocuklara aşılanabilir. Yapılmış olan kahramanlıklar onlara pozitif bir etki gösterebilir. Bunun haricinde bir sanat müzesinde de farklı güdülenmeler mümkündür. Ünlü ressamların ressamlarını göre bir çocuk, ilerde kendisini bir ressam olarak hayal edebilir ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürebilir. Kendisini bir hedefe adayan öğrenci, ilerleyen yıllarda oldukça başarılı olabilir. Gezi etkinlik çeşitleri işte bu nedenle oldukça önemlidir

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar