Genel Bebek/Çocuk Bakım
17 Mayıs 2018

Çocuk Bakıcısı için Neden Kan Testi Gerekiyor?

Çocuk bakıcısı için kan testi istemek atlanmaması gereken bir noktadır. Çocuğunuzu gönül rahatlığıyla bakıcıya emanet edebilmeniz için bakıcının sağlık durumunu bilmelisiniz.

Çocukların emanet edileceği bakıcıların titizlikle seçilmesinin önemi büyüktür. Son zamanlarda bakıcılarla ilgili çıkan haberlerin birtakım kaygılara neden olması da, çocuk bakıcısı seçimine yönelik dikkati ehemmiyetli hale getirdi. Çalışan anne ve babaların birkaç saatlik veya gün boyu çocuklarını teslim edebilecekleri bakıcıların öncelikle sağlıklı olduklarından emin olmaları gerekiyor.

Sağlık denilince akla her ne kadar bedensel hastalıklar gelse de, kişinin psikolojik durumunun da kastedildiğinin anlaşılması lazımdır. Ancak burada bedensel hastalık ve bunların anlaşılması için kan testinin önemine değineceğim. 

Kan testi mevcut hastalıkları ve hastalık risklerini ortaya çıkarıyor

Çocuk bakıcısından talep edilecek kan testleri sayesinde mevcut bir hastalığının olup olmadığı anlaşılabilir. Bulaşıcı nitelikteki hastalıklar önemli bir risk oluşturuyor. Kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olması halinde bir başkasının da aynı hastalığa yakalanma ihtimali yüksektir. Bu durum, yetişkinlere nazaran bağışıklık sistemi daha gelişmemiş veya az gelişmiş durumdaki çocuklar için büyük bir risktir. Dolayısıyla ebeveynlerin çocuk bakıcısı olacak kişiden mutlaka kan testi yaptırmasını ve sonuçlarını göstermesini talep etmelidir. 

Hangi tür testler gereklidir? Neler risk taşıyabilir?

Çocukların güvenliği ve sağlığı ebeveynler için öncelikli bir meseledir. Yabancı bir kişiye çocuklarını emanet edecek velilerin kaygılarından ve endişelerinden kurtulmaları lazımdır. Bunun için ise, çocuk bakıcısında herhangi bir hastalık olup olmadığının anlaşılması elzemdir. Bu anlamda;

 • Hepatit B ve C kontrollerinin yaptırılması gereklidir.
 • AIDS testi ve mutlaka verem riski taşıyıp taşımadığına dair PDD testi de istenmelidir.

 Bunlar bulaşıcı ve ölümcül olabilecek hastalık türleri olduğu için mutlaka istenmesi gereken testlerdir. Bunların sadece çocuk için değil ailenin diğer üyeleri için de risk unsuru içerdiğini ifade edebiliriz. 

Gelişigüzel bir çocuk bakıcısı seçilebilir mi?

Anne ve babaların çocuklarını emanet edecekleri kişi hakkında birtakım bilgileri öğrenme hakları vardır. Çocuk bakıcısı olacak kişinin de bu durumu anlayışla karşılaması gerekiyor. Hastalığının olup olmadığına dair soruları kaçamak cevaplar kullanarak veren veya ilgili testleri yaptırmayan kişilerin çocuk bakıcısı olarak seçilmesi doğru olmaz. Bununla beraber; sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi durumlar çocuk bakıcılarında olmaması gereken unsurlardır. Sigara ve alkol kullanan kişilerin çocuklara kötü örnek olmasının yanı sıra, hastalık bulaştırması mümkündür. 

Kan testi ile herhangi bir bağımlılık anlaşabilir.

Bu gibi bağımlılıkları bulunan kişinin anlaşılması için kan testi önemlidir. Kan testi sayesinde çocuk bakıcısının önceden madde kullanıp kullanmadığı, mevcut kan değerlerinde zehir bulunup bulunmadığı ve alkol tüketip tüketmediği gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor. Bu testler sonucunda olumsuz bir durum söz konusuysa eğer, kişinin çocuk bakıcısı olarak istihdam edilmesi doğru değildir.

Psikolojik rahatsızlıklara da dikkat edilmelidir.

 Kişinin psikolojik anlamda da rahatsızlıkları olabilir. Özel hayatında yaşadığı sorunlar; depresyon, stres, karakter bozukluğu gibi psikolojik birtakım rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. bu durumlar da, çocuk bakıcısının aşırı agresif, anlayışsız ve merhametten yoksun tavırlar içerisine girmesini doğurabilir. 

Bedensel rahatsızlıklar kontrol edilmelidir.

Bulaşıcı hastalıkların yanı sıra, başka hastalık ve sorunların olup olmadığının kontrol edilmesi şarttır. Mesela; kalp ritim bozuklukları nedeniyle kişinin bayılması mümkün olabilir. ev içerisinde ritim bozukluğundan dolayı bayılan bir çocuk bakıcısı, çocukla ilgilenemeyeceği için tehlikeli durumlar meydana gelebilir. 

Epilepsi gibi bayılma eğilimi semptomları bulunan rahatsızların olup olmadığının araştırılması lazımdır. Bu tip rahatsızlıklara sahip çocuk bakıcıları bayılma nöbeti geçirdiklerinde, çocukların tehlike arz edecek davranışlar sergilemesi ve kendilerini yaralamaları mümkün olabilir. 

İç salgı bezleri sorunları kontrol edilmelidir.

Çocuk bakıcısının troid bezleri davranışlarıyla ilgili bilgi verebilir. Hızlı salgılanan kişiler, daha hareketli olabilirler. Az salgılanan kişiler de ise, durum tersidir. Ayrıca, kişinin şeker hastası olmasına da birtakım olumsuz durumları ortaya çıkarabilir. Kişinin şekerinin düşmesinde veya yükselmesi halinde geçireceği fenalık nedeniyle birtakım riskler doğabilir. Dolayısıyla kişideki rahatsızların bilinmesi, güvenli ve sağlıklı bir çocuk bakıcılığı açısından önemlidir. 

Peki, çocuk bakıcılarının sağlığıyla ilgili bilgiler neden bu kadar önemlidir?

Çocuk bakıcısı kişilerden istenilen birtakım testlerin önemi, onların sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmak içindir. Bunun nedeni ise, tamamen çocuğun güvenliğine dairdir. Bu bakımdan çocuk bakıcısının sağlığının önemini şu şekilde açıklayabiliriz. 

 • Ebeveynden sonra bebeğe veya çocuğa en yakın olacak kişi, bakıcı olacaktır. Bu bakıcının alkol, sigara ve benzeri madde bağımlılığıyla ilgili profilinin bilinmemesi halinde bebeğin güvenliği risk altında olacaktır. Bu tür madde bağımlıları; bunalım ve stres altında çocukla ilgili sorumluluklarını asla yerine getirmezler. En azından mesuliyetlerinin farkında olacak bir ruh ve bilinç halinde olmazlar. 
 • Yine çocuk bakıcısına kan testi yaptırmadan istihdam etmek; bebeğin, çocukların ve ailenin birtakım sağlık riskleriyle muhatap olması riskini doğurabilir. Çünkü bulaşıcı hastalıklar; ortak kullanılan alan, malzeme, solunan hava, tokalaşma ve sevme gibi birçok nedenden dolayı yayılabilir. Bunun çocuklardaki yayılma hızı ve kabiliyeti daha fazladır.
 • Bazı hastalıkların semptomları arasında bayılma gibi rahatsızlıklar vardır. Çocuk bakıcısı hakkında sağlık kontrollerinin yapılmaması halinde bayılma riski taşıtan çocuk bakıcısının tespit edilebilmesi mümkün değildir. Bu da, bayılma durumunda çocuğun başıboş kalması anlamına geliyor. 
 • Yine bedensel rahatsızlık kadar kişinin psikolojik anlamda da sağlığının iyi olmasına dikkat edilmelidir. Karakter bozuklukları bulunan veya birtakım sakinleştirici, mutluluk verici ve değişik psikiyatri ilaçları kullanan kişilerin istihdam edilmemesi lazımdır. 

Bu ve bunun gibi değişik maddelerle çocuk bakıcısının sağlığının en az çocuğunuzun sağlığı kadar önem arz ettiğini sıralamak için neden bulabilir. Anne ve babaların kendi çocuklarını koruma arzusu ve görevi; çocuk bakıcısının sağlığına hassasiyetle dikkat etmelerini gerekli hale getiriyor. 

Çocuk bakıcısı hangi durumlarda bebek bakamaz?

Sağlık testlerinden sonra kişinin çocuk bakıp bakamayacağına kanaat edilebilir. Ancak bu konunun biraz daha irdelenmesi lüzumludur. Bu açıdan çocuk bakıcısının hangi durumlarda bebeğe bakamayacağına dair bilgileri sizlerle paylaşabiliriz.

Öncelikle sık eklem ağrısı çeken çocuk bakıcılarının asla bebekle ilgilenebilecek bir duruma ve psikolojiye sahip olmayacaklarını not edelim. Dolayısıyla vücut iskelet yapısında problemleri bulunan kişilerin çocuk bakıcısı olması doğru değildir.

Agorofobisi olan kişiler bakıcı adayı için doğru kişiler değildir.

Kapalı alanda kalma fobisi bulunan kişilerin bebekle ilgilenmek yerine açık hava için balkona, cama ve bahçe gibi yerlere çıkması bebekle ilgili güvenlik riski oluşturabilir.  Yine hareketsiz birisinin de bebek bakma konusunda iyi performans gösteremeyeceğini söylemeliyiz.

Çok fazla hareketli hatta hiperaktif olan kişilerin çocuk bakıcılığı konusunda sebatkar davranış gösterebilmeleri mümkün olmaz. Özellikle bu kişiler, gün boyu çocuk bakımı konusunda riskli gruptur. Bunlar için saatlik bakım tarifesi mümkün olabilir. 

Çocuk bakıcısından talep edilen check-up içerisinde neler bulunması lazımdır?

Hastanelerde yapılan sağlık kontrollerinde detaylı bir tarama söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla çocuk bakıcısından arzu edilen sağlık kontrolleri arasında detaylı analizlerin yer alması zarureti ifade eden bir konudur. Bunun için çocuk bakıcısından istenilen sağlık kontrollerinin liste halinde kendisine sunulması lazımdır. Yapılması önem ifade eden kant test ve sağlık taramaları şunlardır: 

 1. Hepatit B ve C testlerinin yapılması,
 2. Parazit incelemesinin yaptırılması,
 3. AIDS ile ilgili testin sunulması,
 4. Akciğerle ilgili testler,
 5. Kalp ritmini gösteren EKG grafik testi,
 6. Tam idrar tahlilinin yapılması,
 7. Tiroit bezi testi,
 8. Kan şekeri testi

Bu testlerin hepsinin yapılması ve sonuçları hakkında raporun temin edilmesi lazımdır. Testler sonucunda herhangi bir hastalığın tespit edilmesinden sonra çocuk bakıcılığı yapıp, yapamayacağı değerlendirilebilir. Ancak bulaşıcı bir hastalığın çıkması veya çocuk bakmaya engel teşkil edecek bir durumun tespiti halinde çocuk bakıcısı olarak istihdam edilmemesi önemlidir. 

Çocuk bakıcısı seçerken dikkat edilecekler nelerdir?

Kan ve diğer testlerin yapılmasından sonra herhangi bir şey çıkmaması halinde hemen istihdam etme yoluna gitmek doğru değildir. Sağlıkla ilgili problemi olmayan kişilerin geçmişlerine de bakılması lazımdır.

 Daha önce çocuk bakıcılığı yapan kişilerin önceki çalıştıkları yerlerdeki performansları öğrenilebilir. Bunun için ilgili aileyle görüşme yapılabilir. Ancak daha önce çocuk bakıcılığı yapmamış ancak bu konuda eğitimli kişiler de bulunabilir. Bunlarla yüz yüze görüşüp, tanışmak ve aile yapılarını öğrenmek güven sağlamak adına önemli bir adımdır. 

Çocuk bakıcısının güvenilir kişi olup olmadığının anlaşılması birkaç saatlik görüşmeyle sağlanamaz. 

Bakıcının kim olduğunu anlamak 1-2 saat ile anlaşılabilecek bir şey değildir. Ancak en azından tavır ve davranışlarından fikir elde edebilmek mümkündür. Daha önce çalışmamış kişilere yönelik güven oluşturmak daha zor olabilir. Ancak bu kişilere şans verilerek; çocuk bakımı konusundaki becerileri daha yakından takip edilebilir ve güven sağlanılabilir. Bunun için istihdam edilen çocuk bakıcısıyla beraber ev içerisinde kalmak doğru olandır. Bu süre zarfı içerisinde bakıcının çocukla iletişimine ve davranışlarına dikkat edilmelidir. Herhangi bir anormal durum olmaması durumunda güven kazanılabilir. 

Bebeğin bakıcısına duyduğu eğilim de gözlemleriniz arasında yer almalıdır

Bebek, bakıcısına gülüyor, onla oyun oynuyor ve ondan korkmuyorsa, bakıcısına karşı güven duyuyor demektir. Ancak yine de, anne ve babaların evlerine kamera almaları ve bebek – bakıcı yalnız kaldığındaki durumları ara sıra kontrol etmeleri gerekebilir. Çocuk bakıcısı, yorgun olsa da bebeğe karşı şefkatli ve kucaklayıcı davranması lazımdır. Böyle bir karaktere sahip bakıcının doğru kişi olduğundan emin olabilirsiniz. 

Uzman bir bakıcı ve oyun ablası bulmak 

Hayat modernleştikçe bebek ve çocuk bakıcılığına olan ihtiyaç da artıyor. Ebeveynlerin çalışmaları, bebeklerini emanet edebilecekleri güvenilir birilerini gereksinim haline getirdi. Bu hizmetin doğru bir kanaldan temin edilmesi halinde elde edilen memnuniyet artabiliyor. Bunun için kurulan EvdeBakıcım şirketi; bakıcı ve oyun ablalarıyla, ebeveynleri bir araya getiriyor. Uzman bakıcıların yanı sıra, çocuk eğitimi konusunda lisans eğitimi alan öğrencilerinde bulunduğu bir platformu ifade eden EvdeBakıcım, ebeveynlerin ihtiyaçlarına göre filtreleme yapabildikleri bir altyapı ile hedeflenilen çocuk bakıcısına ulaşmayı sağlıyor. 

Saatlik, gündelik veya ihtiyaca göre hizmet almak için EvdeBakıcım tarafından sunulan imkanların değerlendirilebilir. Ebeveynlerin doğru kişileri bulması için uzman ekip tarafından yönlendirildikleri ve çocuk bakıcılığı için hizmet sunan kişilerin belli şartlara sahip kişilerden seçildiği platform ile güvenilir kişilere ulaşmak çok daha hızlı şekilde gerçekleşebiliyor. Platformda yer alan eğitmenler; 5 aşamalı bir testten geçirildikten sonra profil oluşturabiliyor. Ayrıca kişiler; çocuk eğitimi, okul öncesi öğretmenlik ve yabancı dil öğretmenliğinden mezun veya halihazırda öğrenciliği devam eden kişilerden oluşuyor. 

Saatlik ve ihtiyaca göre oyun ablalığı konusunda öğrencilerin çalışma imkanlarının daha fazla olması ve bunların eğitimle beraber çocuk bakıcılığı konusunda pratik yaparak yetişmeleri, EvdeBakıcım platformu tarafından geleceğe dair yetişkin, bilgili ve saygılı çocuk bakıcılarının kazandırılmasını sağlıyor. Siz de, EvdeBakıcım üzerinden ihtiyacınıza uygun oyun ablasını ve çocuk bakıcısı seçebilirsiniz. 

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar